Shopping cart₪0

שמן ברקס לרכב 

 תקינות בלמים היא תנאי הכרחי לכשירות רכב. עצם המחשבה על העדר תקינותם, די בה לעורר תסריטי אימה ולהקפיא את הדם בעורקים. מערכת הבלמים היא אחת המערכות החשובות ביותר ברכב. אי אפשר להתפשר עליה. היא מחייבת בקרה ותחזוקה מתמדת. שמן ברקס הוא בעצם נוזל בלמים- Brake Fluid.

ברכבים פרטיים ומסחריים מערכת הבלמים היא מערכת הידראולית: קיים מיכל ייחודי לנוזל הבלמים, צנרת בלם, משאבת אופן וכמובן- משאבה מרכזית. כדי למלא את תפקידם כמעבירי כוח, קיים נוזל הבלמים המשמש ללחיצה על דוושת הבלם. תפקידו לשמש להעברת כוח (לחץ) למשאבת האופן.

כשם שמומלץ תמיד לוודא כי אם וכאשר נדרש חילוף חלקים ברכב – יהיו אלה חלפים מקוריים בלבד, כך בהתאמה חשוב לוודא כי נוזל הבלמים שיהיה ברכבם ישא תו תקן בינלאומי ושיהיה נוזל איכותי.

בכלי רכב חדשים ומודרניים רצוי להעדיף שמן דוט 4 המבוסס על חומר בעל גליקול ואשר נקודת הרתיחה שלו היא 245 מעלות צלזיוס ( ברכבים ישנים יותר די בשמן דוט 3 שנקודת הרתיחה שלו היא 205 מעלות צלזיוס). 

 חשוב במסגרת הטיפולים להקפיד במועדים על פי הוראות יצרן לבדוק את שמן הברקס - הוא נוזל הבלמים. שמן ברקס יש להחליף בדרך כלל כל 30.000 ק"מ או כל שנתיים. החלפתו מומלצת גם כאשר מראהו נעכר והוא נראה שחור. חשוב להקפיד הקפדה יתרה על סוג השמן על פי הוראות היצרן וחל איסור חמור למהול סוג בשאינו סוגו (יש שמנים על בסיס גליקול ועל בסיס סיליקון).

בטיחות הרכב היא נתון שלא ניתן להפריז בחשיבותו ולכן אין להקל בו ראש. רכב אשר כמעט כל מערכותיו ומכלוליו תקינים, אבל מערכת הבלמים שלו אינה תקינה אם בשל העדר שמן ברקס או איכותו הירודה ואם בשל תקלה אחרת בבלמים, אינו מורשה לנסוע אף לא מטר אחד על הכביש. 

כבעלי רכב חלה עליכם אחריות עליונה לוודא כי הוא תקין וכשיר לנסוע, בדיקת שמן ברקס היא בדיקה שנכללת במסגרת אחריות זו. זכרו- כמו בדיקה רפואית, גם בדיקה זו מצילה חיים.

שמן ברקס
WhatsApp
תוספי דלק דיזל