Shopping cart₪0

תוספי הזרקה, שמן ודלק

תוספי הזרקה, שמן ודלק הם חומרים המיועדים לשמור על כשירות הרכב ותקינותו, העצמת הפעולה של החומרים שאליהם הם מתווספים. הם מיועדים לאפשר ניצול ומיצוי מרבי ומיטבי של המנוע להפוך את הדלק לאנרגיה.

תוספי הדלק מיועדים לאפשר ולשפר את ניקיון מערכת הדלק. במנועי הדיזל יש לתוספים אלה תפקיד נוסף- ניקוי מערכת ההזרקה, המבטיחים כי ביצועי המנוע יישמרו בתפוקה ובניצולת גבוהים לאורך זמן וכי המנוע יישמר נקי.

כשם שיש חשיבות רבה לכך שחלקי החילוף לרכב יהיו מקוריים, כך בהתאמה יש חשיבות רבה שתוספי הדלק יהיו מקוריים של יצרנית הרכב שלכם. תוספי הדלק ממצים את המשקעים ובכך מאריכים את משך חייהם של רכיבי מערכת הדלק ושל תא השריפה (ראש מנוע, ראש בוכנה, מערכת הזרקה, רינגים, תושבות, חיישנים, ממיר קטליטי ומובילי שסתומים). לתוספים אלה יתרונות ותועלות נוספים: הם מגנים מפני בלאי ושחיקה, מאפשרים ניצול דלק מיטבי, מפחיתים את זיהום האוויר ועוד. חשוב לקרוא היטב את ההוראות על מיכל התוסף ולפעול על פיהן.

בעוד רבים מאנשי המקצוע מצדדים בהוספת תוסף דלק, העשוי להביא לירידה של 3% בקירוב בצריכת הדלק, לבד מהיתרונות האחרים שפורטו לעיל, מעטים בלבד מצדיקים שימוש בתוספי שמן. לדעתם ניקוי המערכת ומניעת הצטברות משקעים מושגים הודות לאיזון עדין שמתקיים בין הדטרגנטים והכימיקלים שהשמן מכיל, בעוד הוספת מרכיבים אלה מתוסף חיצוני עלולה להפר את האיזון ולגרום לתפקוד לא תקין של השמן, העלול במקרים מסוימים לגרום נזק למנוע.

לא רצוי להוסיף תוספים על דעת עצמכם. טיפולים במועדם שבהם בין השאר, מתבצעת החלפת שמנים במערכות הרכב השונות על פי הוראות יצרן עשויות להוות ערובה לשמירה על איכותו גם בהעדר תוספים חיצוניים, אך אם אתם חושבים כי תוספים עשויים לשפר את תפקוד מערכות המים והשמן - חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי מסמך, המכיר היטב את סוג הרכב שלכם ואולי אף את הרכב הספציפי שבו אתם נוהגים. 

בשורה התחתונה, לא כל תוסף בהכרח מוסיף ולא אחת- דווקא כל המוסיף גורע.

תוספי הזרקה, שמן ודלק
WhatsApp
תוספי דלק דיזל