Shopping cart₪0

  • קיט טיפול חליפי מתאים ליונדאי לנטרה בין השנתונים 1997-2011 למנוע 1600 בלבד.
  • הקיט כולל:
  1. שמן מנוע.
  2. 4 פלאגים.
  3. מסנן אוויר.
  4. מסנן שמן.
  • ספרי סקאי מתנה ישלח לכל רכישת קיט טיפול זה.
  • החלקים לטיפול מגיעים לפי דרישת היצרן!

קיט טיפול | יונדאי לנטרה−50%

238

119.00

WhatsApp
תוספי דלק דיזל